Ochrana osobních údajů

Preciosa plně respektuje vaše soukromí. PRECIOSA, a.s. a všechny jeji dceřiné společnosti (dále uváděné jako Preciosa) věnují ochraně vašich osobních údajů náležitou pozornost.

Následující „Pravidla ochrany osobních údajů“ Vám odpoví na dotazy týkající se shromažďovaných údajů a jejich zpracování. Do tohoto dokumentu jsme zahrnuli také informace o tom, jak jsou vaše údaje chráněné před shromažďováním a sdílením. Preciosa si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo aktualizovat tato pravidla bez předchozího upozornění. Dojde-li k jejich změně nebo aktualizaci, budou uveřejněny na tomto místě. Veškeré změny se budou týkat jakýchkoliv a všech údajů, které Preciosa shromáždí, včetně údajů již získaných. 
Máte-li jakékoliv dotazy nebo připomínky týkající se „Pravidel ochrany osobních údajů“, kontaktujte Preciosu na jejich stránkách www.preciosa.com.

Jaké údaje shromažďujete a jak je využíváte?

Shromažďujeme informace o vaší návštěvě na našich internetových stránkách. Jsou to informace o poskytovateli služeb, typu prohlížeče, operačním systému, našich navštívených  stránkách a datech a časech vašich návštěv. Umožňuje nám to optimalizovat využitelnost našich stránek a zlepšovat kvalitu času, který na nich strávíte. Zjišťujeme také místo, odkud jste se na naše stránky připojili.
Můžeme si uložit vaše jméno a případné další osobní údaje, pokud jste nám je poskytli. Můžeme vás také požádat o dobrovolné sdělení údajů o vašich osobních a profesních zájmech, demografii, zkušenostech s našimi produkty a typu kontaktu, kterému dáváte přednost. Tyto informace můžeme kombinovat s ostatními údaji o vás, které nám poskytne autorizovaný distributor Preciosy. Informace pak používáme k přípravě nabídek přizpůsobených vašim zájmům. Můžete například dostat speciální nabídku do vašich oblíbených destinací nebo vás můžeme požádat o účast v průzkumu.

S kým sdílíte mé osobní údaje?

Neprodáváme vaše jméno ani žádné jiné osobní údaje žádné třetí straně a není naším úmyslem tak činit ani v budoucnu. Informace sdílíme pravidelně pouze s našimi autorizovanými distributory a jejich dceřinými společnostmi. V rámci kampaní koordinovaných s marketingovými partnery vám Preciosa může poslat reklamní nabídky. Pokud externí subjekt vznese požadavek na zpracování údajů pro statistické účely, můžeme třetí straně poskytnout předmětné údaje výzkumu. Třetí strana je povinna uchovat tyto údaje v tajnosti. Prodej osobních údajů je zakázán pod hrozbou přísných sankcí. S třetí stranou můžeme sdílet jen anonymní, neoosbní a obecné údaje o našich uživatelích.

Jak Preciosa používá cookies a podobné technologie?

Preciosa používá cookies, tagy a podobné technologie za účelem zvýšení spolehlivosti a uživatelského pohodlí našich webových stránek. Tyto technologie umožňují Preciose poskytovat vám informace přizpůsobené vašim potřebám a efektivně je spravovat. Jestli-že cookies nedůvěřujete, je možné je ve vašem prohlížeči zakázat. V menu prohlížeče nastavte nápovědu a přečtěte si obecné informace o této technologii spolu s pokyny, jak cookies zakázat.

Jak Preciosa dodržuje platné zákony regulující marketingové aktivity zaměřené na děti, jmenovitě Zákon o ochraně soukromí dětí on-line
(Children´s On-line Privacy Protection Act)?

Pokud v USA dítě mladší 13 let poskytne Preciose osobní údaje bez souhlasu rodiče nebo opatrovníka, může nám rodič/opatrovník poslat e-mail a my údaje odstraníme a vyřadíme dítě ze všech reklamních kontaktů. Stejným způsobem bude Preciosa postupovat i v jiných zemích a dodržovat tak stejné místní nebo národní zákony.

Jak mám sdělit Preciose, že nechci být oslovován za účelem propagace?

Propagační nabídky Preciosy vám zasíláme jen v případě, že o ně projevíte zájem. Jménem Preciosy může jednat třetí strana a provádět pro ni propagační kampaně nebo ji pomáhat se správou marketingové databáze. Pokud vyslovíte přání dostávat reklamní nabídky, můžete si vybrat způsob jejich zasílání - e-mailem, telefonicky nebo poštou; za tímto účelem nás prosím kontaktujte na www.preciosa.com. Provedení příslušných změn bude trvat maximálně jeden měsíc.

Jak jsou chráněny mé údaje?

 Preciosa používá odpovídající fyzické, elektronické a správní záruky, aby ochránila vaše údaje, které jste nám poskytli.